بانک اخبار و سوالات پیام نور سایت

0

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور

نوشته دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور توسط صادقی نیا منتشر شد در سایت .  دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور ششمین دوره آموزشی و ارتقاء...

0

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور داور برگزیده مجله معتبر در حوزه گرانش شد

نوشته معاون آموزشی دانشگاه پیام نور داور برگزیده مجله معتبر در حوزه گرانش شد توسط صادقی نیا منتشر شد در سایت . معاون آموزشی دانشگاه پیام نور داور برگزیده مجله معتبر در حوزه گرانش...

0

برگزاری هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو

نوشته برگزاری هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو توسط صادقی نیا منتشر شد در سایت . برگزاری هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزاری هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو در اردیبهشت/ مهلت ثبت نام تا ۳۱...