بانک اخبار و سوالات پیام نور سایت

0

تاریخ مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال ۹۷

نوشته تاریخ مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال ۹۷ توسط صادقی نیا منتشر شد در سایت . تاریخ مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال ۹۷ اعلام تاریخ برگزاری جلسات مصاحبه...

0

طبق آخرین ارزیابی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم اعلام شد

نوشته طبق آخرین ارزیابی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم اعلام شد توسط صادقی نیا منتشر شد در سایت . طبق آخرین ارزیابی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت...

0

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور

نوشته دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور توسط صادقی نیا منتشر شد در سایت .  دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور ششمین دوره آموزشی و ارتقاء...

0

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور داور برگزیده مجله معتبر در حوزه گرانش شد

نوشته معاون آموزشی دانشگاه پیام نور داور برگزیده مجله معتبر در حوزه گرانش شد توسط صادقی نیا منتشر شد در سایت . معاون آموزشی دانشگاه پیام نور داور برگزیده مجله معتبر در حوزه گرانش...